«

»

Ιούν 15

Μείωση αποβλήτων

페블 워치 페이스

Οι μαθητές της Στ’ τάξης, στα πλαίσια των εργαστηρίων δεξιοτήτων και του θεματικού κύκλου της Οικολογίας, μαθαίνουν πώς να μειώσουν τα απόβλητα που παράγουν 볼케이노 다운로드. Καλούνται να διαλέξουν τι θα αγόραζαν από ένα εικονικό σουπερμάρκετ, επιλέγοντας τα προϊόντα που δημιουργούν τα λιγότερα σκουπίδια Download Unity 2d.